Kinh Trung Bộ 131: Người Làm Chứng Nhân Quả - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1630 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 131: Người Làm Chứng Nhân Quả - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 131: Người Làm Chứng Nhân Quả - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Nhất dạ hiền giả 131, Chùa Xá Lợi, ngày 28/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4898,Kinh-Trung-Bo-131-Nguoi-Lam-Ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.