Kinh Trung Bộ 135: Định Luật Nghiệp Của Con Người - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1347 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 135: Định Luật Nghiệp Của Con Người - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 135: Định Luật Nghiệp Của Con Người - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 135, Chùa Xá Lợi, ngày 12/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4901,Kinh-Trung-Bo-135-dinh-Luat-Ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.