Kinh Trung Bộ 137 (Kinh Phân Biệt Sáu Xứ) - Buông chấp trước, buông khổ đau (26/07/2009)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

441 | 29-07-2016

Kinh Trung Bộ 137 (Kinh Phân Biệt Sáu Xứ) - Buông chấp trước, buông khổ đau (26/07/2009)

Giảng ngày 26-07-2009 tại chùa Xá Lợi

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-7-nam-2009/kinh-trung-bo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.