Kinh Trung Bộ 139 (Kinh Vô Tránh Phân Biệt) - Thong dong khỏi mọi tranh luận (09/08/2009)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1019 | 02-08-2016

Kinh Trung Bộ 139 (Kinh Vô Tránh Phân Biệt) - Thong dong khỏi mọi tranh luận (09/08/2009)

Giảng ngày 09-08-2009 tại chùa Xá Lợi

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-8-nam-2009/kinh-trung-bo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.