Kinh Trung Bộ 146: Pháp sư: người là ai - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1156 | 19-07-2011

Kinh Trung Bộ 146: Pháp sư: người là ai - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5220,Kinh-Trung-Bo-146-Phap-su-nguo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.