Kinh Trung Bộ 146: Pháp Sư: Người là ai - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

474 | 25-08-2016

Kinh Trung Bộ 146: Pháp Sư: Người là ai - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 01-11-2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.