Kinh Trung Bộ 33 (Đại Kinh Người Chăn Bò) - Phẩm hạnh người xuất gia (26/02/2006) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

723 | 04-08-2016

Kinh Trung Bộ 33 (Đại Kinh Người Chăn Bò) - Phẩm hạnh người xuất gia (26/02/2006) - Thích Nhật Từ

Đại Kinh Người Chăn Bò (Kinh Trung Bộ 33). Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 26-02-2006.

Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/02-pham-hanh-...
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/03-pham-hanh-...
--------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.