Kinh Trung Bộ 36: Tu thân và tu tâm - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

892 | 31-10-2012

Kinh Trung Bộ 36: Tu thân và tu tâm - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 36: Tu thân và tu tâm - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 2-4-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây:http://tusachphathoc.com/media/#Play,191,Kinh-Trung-Bo-036-Tu-than-va-tu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.