Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

273 | 07-07-2016

Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006) - Thích Nhật Từ

Tiểu Kinh Pháp Hành 45, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 24-9-06.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.