Kinh Trung Bộ 46 (Đại Kinh Pháp Hành) - Hành xử khổ vui (01/10/2006) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

231 | 29-07-2016

Kinh Trung Bộ 46 (Đại Kinh Pháp Hành) - Hành xử khổ vui (01/10/2006) - Thích Nhật Từ

Đại Kinh Pháp Hành 46, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1-10-06.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.