Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

403 | 07-07-2016

Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006) - Thích Nhật Từ

Kinh Upali 56, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-12-06.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.