Kinh Trung Bộ 64: Chuyển hoá trói buộc (04-03-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

586 | 20-05-2016

Kinh Trung Bộ 64: Chuyển hoá trói buộc (04-03-2007) - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 64 - Kinh Man Đồng Tử - tại chùa Xá Lợi, ngày 04-03-2007.

Các bài vấn đáp Phật học | TT. Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc
Kinh Phật Cho Người Tại Gia | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
Facebook Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.