Kinh Trung Bộ 74 (Kinh Trường Trảo) - Giã từ thương và ghét (13/05/2007) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

414 | 04-07-2016

Kinh Trung Bộ 74 (Kinh Trường Trảo) - Giã từ thương và ghét (13/05/2007) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 13-05-07.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.