Kinh Trung Bộ 84: Bình Đẳng - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1196 | 19-07-2011

Kinh Trung Bộ 84: Bình Đẳng - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Trung Bộ 84: Bình Đẳng - Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi ,ngày 18/11/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,514,Kinh-Trung-Bo-084-Binh-dang.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.