Kinh Trung Bộ 90- Xác minh và thuyết minh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

355 | 10-03-2017

Kinh Trung Bộ 90- Xác minh và thuyết minh - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20-01-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.