Kinh Trung Bộ 94- Để đời quy ngưỡng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

325 | 10-03-2017

Kinh Trung Bộ 94- Để đời quy ngưỡng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 09-03-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.