Kinh Trung Bộ 98 (Kinh Vasettha) - Bà-la-môn, người là ai? (13/04/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

467 | 07-08-2016

Kinh Trung Bộ 98 (Kinh Vasettha) - Bà-la-môn, người là ai? (13/04/2008) - Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 4 năm 2008
Giới thiệu: Giảng tại Chùa Xá Lợi
Ngày 13-04-08
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-4-nam-2008/ba-la-mon-ngu...
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-4-nam-2008/ba-la-mon-ngu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.