Kinh Trung Bộ 99 (kinh Subha) - Đạo và đời (20/04/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

413 | 29-06-2016

Kinh Trung Bộ 99 (kinh Subha) - Đạo và đời (20/04/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 20-04-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.