Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 02 - 62 Kiến Chấp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1229 | 03-06-2014

Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 02 - 62 Kiến Chấp - Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tường Vân, quận Bình Chánh, ngày 23/05/201
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-truong-bo-01---kinh-pham-vong-0... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.