Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

842 | 24-06-2014

Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ

http://tusachphathoc.com/media/index.php?Act=&start=0
http://www.phatam.com/video/index.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/
Giảng tại chùa Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 06/06/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-truong-bo-09-%E2%80%93-kinh-pot... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.