Kinh trường bộ 3 - Kinh Ambattha - Vượt qua sự ngạo mạn về giai cấp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1085 | 04-06-2014

Kinh trường bộ 3 - Kinh Ambattha - Vượt qua sự ngạo mạn về giai cấp - Thích Nhật Từ

Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm, TP.HCM, ngày 27/05/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-truong-bo-03---kinh-ambattha---... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.