Kinh Tứ Niệm Xứ: Bốn đối tượng quán niệm - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

3117 | 23-04-2013

kinhtuniemxu_bon_doi_tuong_quan_niem_21_04_2013.mp3

Kinh Tứ Niệm Xứ: Bốn đối tượng quán niệm - TT. Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.