Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2180 | 25-04-2013

Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-tu-niem-xu-bon-doi-tuong-quan-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.