Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 5 - Thiện & ác

Thể loại: 
Video

593 | 23-03-2016

Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 5

Huân tu lần 85 (22/02/2014)
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.