Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1721 | 16-08-2012

Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6769,Kinh-Vien-Giac-01-Chuyen-hoa-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.