Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1309 | 16-08-2012

Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 29/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6821,Kinh-Vien-Giac-03-Luan-hoi-ai-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.