Kinh Viên giác 7 - An Cư & Chỉ Quán Song Tu - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1434 | 07-03-2013

Kinh Viên giác 7 - An Cư & Chỉ Quán Song Tu - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Viên giác 7 - An Cư & Chỉ Quán Song Tu - TT. Thích Nhật Từ Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 27/07/2012 nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6921,Kinh-Vien-Giac-07-An-cu-va-chi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.