Kinh Vô Lượng Thọ 05: Lập nguyện và tích lũy công đức - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1534 | 07-01-2013

Kinh Vô Lượng Thọ 05: Lập nguyện và tích lũy công đức - Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 05: Lập nguyện và tích lũy công đức - Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 02/12/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7012,Kinh-Vo-Luong-Tho-05-Lap-nguye...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.