Kinh Vô Lượng Thọ 4 - 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1890 | 09-01-2013

Kinh Vô Lượng Thọ 4 - 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 04 - 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà ( Phần 2 25-48) do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/11/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7002,Kinh-Vo-Luong-Tho-04-48-loi-ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.