Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1409 | 24-03-2013

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtyp-0fVDfIbXgOvVDNzn64
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa tập 14
- Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
- Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng , Đài Bắc (Tháng 10 Năm 1994)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.