Lá cờ Phật giáo và sau khi chết - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1455 | 22-04-2011

Lá cờ Phật giáo và sau khi chết - Thích Nhật Từ

Lá cờ Phật giáo và sau khi chết. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 01-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1379,La-co-Phat-giao-va-sau-khi-che...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.