Làm chủ tương lai - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

477 | 18-10-2016

Làm chủ tương lai - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2016 cho Tăng Ni sinh tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.