Làm đệ tử Phật - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1234 | 22-04-2011

Làm đệ tử Phật - Thích Nhật Từ

Làm đệ tử Phật. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân buổi Quy y Tam Bảo, Chùa Giác Ngộ, ngày 03-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1858,Lam-de-tu-Phat.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.