Làm lại cuộc đời - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1492 | 21-12-2012

Làm lại cuộc đời - Thích Nhật Từ

Làm lại cuộc đời. Thầy Thích Nhật Từ Giảng và tặng quà cho khoảng 400 kỷ nữ và cán bộ tại Trung tâm BTXH Phú Nghĩa, ngày 03-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1862,Lam-lai-cuoc-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.