Làm sao để được an vui - Phần 06

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1163 | 04-06-2010

Làm sao để được an vui - Phần 06

Thầy Nhật Từ giảng tại công ty trà Hùng Phát, huyện Bình Chánh, ngày 8/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5239,Lam-sao-de-duoc-an-vui.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.