Lập Nghiệp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1243 | 27-05-2011

Lập Nghiệp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Lập Nghiệp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 22-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1992,Lap-nghiep.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.