Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh - Pháp Sư Tịnh Không

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1073 | 22-11-2012

Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh - Pháp Sư Tịnh Không

Xem những bài pháp ngắn khác của Pháp sư Tịnh Không ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gv8bE-OVLgi0LEAhZieBhjE
Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh - Pháp Sư Tịnh Không

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.