LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG - HIẾN XÁC CHO Y HỌC tại Chùa Giác Ngộ 27/11/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

467 | 28-11-2016

LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG - HIẾN XÁC CHO Y HỌC tại Chùa Giác Ngộ 27/11/2016

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.