Lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học 25-11-2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

88 | 01-12-2017

Lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học 25-11-2017

Ngày 25-11-2017 tại chùa Giác Ngộ đã long trọng tổ chức lễ hiến tạng, mô và hiến xác sau khi chết cho y học do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia- Bộ Y tế phối hợp với quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức cho Phật tử và những người có tâm nguyện.
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.