Lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

533 | 30-11-2016

Lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học - TT. Thích Nhật Từ

Ngày 27/11/2016 tại chùa Giác Ngộ đã long trọng tổ chức lễ hiến tạng, mô và hiến xác sau khi chết cho y khoa do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia- Bộ Y tế phối hợp với quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức cho chư Tăng Ni, Phật tử và những người có tâm nguyện.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.