Lễ dựng bảng hiệu và bổ nhiệm Trụ trì Viện Chuyên Tu

Thể loại: 
Video

1512 | 01-12-2013

Lễ dựng bảng hiệu và bổ nhiệm Trụ trì Viện Chuyên Tu

VIỆN CHUYÊN TU - ấp Bình Lâm
xã Lộc An - Long Thành - Đồng Nai
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.