Lễ Hiệp Kỵ Và Vu Lan PL 2561 Tại Tu Viện Trúc Lâm , Canada

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

131 | 01-10-2017

Lễ Hiệp Kỵ Và Vu Lan PL 2561 Tại Tu Viện Trúc Lâm , Canada

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.