LỄ HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 5/1/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

536 | 06-01-2017

LỄ HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 5/1/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.