Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hợp Quốc - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1425 | 28-05-2011

Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hợp Quốc - Thích Nhật Từ

Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hợp Quốc - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 30-12-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2094,Le-hoi-hoa-ngay-Phat-dan-Lien-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.