Lễ hội, xin lộc và phóng sinh đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

213 | 17-02-2017

Lễ hội, xin lộc và phóng sinh đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

GÓC NHÌN PHẬT GIÁO KỲ 1:
LỄ HỘI, XIN LỘC VÀ PHÓNG SINH ĐẦU NĂM
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của MC. Thiện Tùng
Ngày 15-02-2017 tại chùa Giác Ngộ.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.