LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR LẦN THỨ 7 - 09/07/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

169 | 09-07-2017

LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR LẦN THỨ 7 - 09/07/2017

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR LẦN THỨ 7
VÙNG ASEAN VÀ NAM Á: NƠI GIAO HÒA CỦA VĂN HÓA VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á
Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM
Bắt đầu từ lúc 8h00 sáng ngày 09/07/2019.
Link Youtube:

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.