Lễ Tôn Sư Trọng Đạo tại chùa Giác Ngộ - 20-11-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

361 | 21-11-2016

Lễ Tôn Sư Trọng Đạo tại chùa Giác Ngộ - 20-11-2016

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.