LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 2016 CỦA CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 15/01/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

222 | 16-01-2017

LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 2016 CỦA CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 15/01/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.