Lễ Tổng Kết Đạo Tràng Viện Chuyên Tu Năm 2012

Thể loại: 
Video

1407 | 28-03-2013

Lễ Tổng Kết Đạo Tràng Viện Chuyên Tu Năm 2012

Ngày 29/12/2012
Lễ Tổng Kết Đạo Tràng Huân Tu
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.