Lìa vọng tưởng phân biệt và chấp trước - Thích Nhật Từ (13/02/2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1236 | 22-02-2014

Lìa vọng tưởng phân biệt và chấp trước - Thích Nhật Từ (13/02/2014)

Giảng tại bệnh viên đa khoa Cửa Đông, tp Vinh, ngày 13/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-lia-vong-tuong-phan-biet-va-chap-tru... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.